Klausová synagoga

Klausen synagogue - interierKlausová synagoga se nachází v těsném sousedství Starého židovského hřbitova. Její název je odvozen z německého slova „Klaus“ ve významu „malá budova“, které vzniklo z latinského „claustrum“. Původní Tříklausová synagoga byla komplexem tří staveb – dvou synagog a ješivy, židovské školy určené zejména pro studium Talmudu. Na počest návštěvy císaře Maxmiliána II. v pražském ghettu v roce 1573 je koncem 16. století vybudoval primas Židovského Města Mordechaj Maisel.

Dnešní budova Klausové synagogy vznikla až po zhoubném požáru ghetta v roce 1689 a byla dostavěna roku 1694. Další přestavba Klausové synagogy spadá do osmdesátých let 19. století. Klausová synagoga byla největší synagogou ghetta a sídlem pražského Pohřebního bratrstva.

Stálá expozice Židovské tradice a zvyky – Běh života I přibližuje význam synagogy a jednotlivých židovských svátků a také každodenní život židovské rodiny, včetně zvyklostí spojených s narozením, obřízkou, slavností bar micva, svatebním obřadem, rozvodem a židovskou domácností. 

Mapa


Enlarge map