Pinkasova synagoga

Spanish synagogue - interierDnešní stavba je dílem rodiny Horoviců. V roce 1535 ji dal vystavět Aron Mešullam Horovic mezi svým domem U Erbů a pozemkem Starého židovského hřbitova.

Po druhé světové válce se synagoga stala Památníkem českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi holocaustu (šoa). Unikátní památník je dílem malířů Václava Boštíka a Jiřího Johna, kteří nejen připravili jeho působivý koncept, ale na 80 000 jmen obětí sami na zdi synagogy napsali. Památník vznikl v době, kdy připomínání šoa bylo nanejvýš vnitřní záležitostí židovské komunity. Jeho vytvoření bylo tolerováno, protože vznikl mimo veřejný prostor. V době po sovětském vpádu roku 1968 skrytí památníku před veřejností vyvrcholilo jeho dlouhodobým uzavřením, během něhož byly nápisy na zdech zničeny. Teprve po pádu komunistického režimu jej Židovské muzeum rekonstruovalo a roku 1996 znovu zpřístupnilo.

Stálá expozice Dětské kresby z Terezína 1942-1944 přináší výběr kreseb, které představují působivé svědectví o krutém osudu dětí a jsou často jedinou památkou na ty, jež nepřežily.

Mapa


Enlarge map