Španělská synagoga

Spanish synagogue - interierNa místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané „Stará škola“ byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase

Synagoga má centrální čtvercový půdorys s kopulí nad ústředním prostorem. Ze tří stran jsou vestavěny galerie na kovových konstrukcích otevřené do hlavní lodi. Štuková arabeska i stylizované orientální motivy se opakují na stěnách i v řezbářské výzdobě dveří, zábradlí i galerie. Barevné vitráže i vnitřní výzdoba podle návrhů architektů A Bauma a B. Münzbergera byly dokončeny v roce 1893. V letech 1836-45 ještě ve Staré škole působil jako varhaník František Škroup, skladatel české národní hymny.

Stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě II zahrnuje období osvícenství a emancipace, Rakousko-Uherska, První republiky, nacistické okupace a poválečná desetiletí.

Stálá expozice Stříbro českých synagog představuje reprezentativní výběr z více než 6 000 stříbrných předmětů ze sbírek ŽMP.

Mapa


Enlarge map