KRÁLOVSKÁ CESTA – PĚŠÍ TŮRA – SEZNÁMENÍ S MĚSTEM PRAHA