Maiselova synagoga

Maisel synagogue - interierMaiselova synagoga byla vybudována v letech 1590-1592 primasem Židovského města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. Staviteli jeho synagogy byli Josef Wahl a Juda Goldsmied de Herz.

Původní budova velmi utrpěla při požáru roku 1689 a pak byla opravena v barokním slohu. Její barokní podobu potlačila zásadní gotizující přestavba podle projektu prof. A. Grotta v letech 1893-1905. Z původní renesanční dispozice zůstal zachován trojlodní půdorys hlavní lodi s patrovými ženskými galeriemi. 

Stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě I nabízí průřez židovskými dějinami v českých zemích od počátku židovského osídlení v 10. stol. do počátku emancipace na konci 18. stol.

Mapa


Enlarge map