Památky

PRAŽSKÝ HRAD

PRAŽSKÝ HRAD

Odvěký symbol českého státu je nejvýznamnější českou památkou a zároveň jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí. Pražský hrad je největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř 70 000 m².

Více informací
STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC

STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC

Historická střední část jižního křídla Pražského hradu, která sloužila jako sídlo českých knížat a králů od 10. do 16. století.

Více informací
BAZILIKA A KLÁŠTER SV. JIŘÍ

BAZILIKA A KLÁŠTER SV. JIŘÍ

Bazilika svatého Jiří vznikla jako druhý kostel na Pražském hradě. Z původní stavby založené kolem roku 920 knížetem Vratislavem I. se zachovaly jen základy. Při založení kláštera v roce 973 byl kostel rozšířen a přestavěn.

Více informací
ZLATÁ ULIČKA

ZLATÁ ULIČKA

Nachází se mezi hradčanskými zdmi a bývalým Úřadem nejvyššího purkrabího. Domky byly obývány až do 2. světové války. V současné době jsou zde galerie, originální krámky a expozice.

Více informací
KATEDRÁLA SV. VÍTA

KATEDRÁLA SV. VÍTA

Dominantní stavba na Pražském hradě. Jedná se o trojlodní gotickou katedrálu se třemi věžemi a sídelní kostel arcibiskupa pražského.

Více informací
Vladislavský sál

Vladislavský sál

Vladislavský sál sloužil od 16. století především královské reprezentaci. Odehrávaly se zde korunovační slavnosti a hostiny, rytířské turnaje, trhy s uměleckým a luxusním zbožím. Tato reprezentační funkce je částečně zachována dodnes: ve Vladislavském sále se konaly volby prezidenta republiky a slavnostní shromáždění spojená s významnými dny České republiky.

Více informací
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Židovské muzeum v Praze, založené v roce 1906, představuje jedno z trvale nejnavštěvovanějších muzeí v České republice. Jeho památky se nacházejí v areálu dochované části bývalého Židovského Města v historickém centru Prahy, které je zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO... 

Více informací
Maiselova synagoga

Maiselova synagoga

Maiselova synagoga byla vybudována v letech 1590 – 1592 primasem Židovského města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. Staviteli jeho synagogy byli Josef Wahl a Juda Goldsmied de Herz.

Více informací
Španělská synagoga

Španělská synagoga

Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané "Stará škola" byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase.

Více informací
Pinkasova synagoga

Pinkasova synagoga

Dnešní stavba je dílem rodiny Horoviců. V roce 1535 ji dal vystavět Aron Mešullam Horovic mezi svým domem U Erbů a pozemkem Starého židovského hřbitova...

Více informací
Starý židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov

Byl založen v první polovině 15. století a spolu se Staronovou synagogou patří k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského města. Nejstarší náhrobek, náležící učenci a básníkovi Avigdoru Karovi, pochází z roku 1439...

Více informací
Klausová synagoga

Klausová synagoga

Klausová synagoga se nachází v těsném sousedství Starého židovského hřbitova. Její název je odvozen z německého slova "Klaus" ve významu "malá budova", které vzniklo z latinského "claustrum".

Více informací
Obřadní síň

Obřadní síň

Budova bývalé obřadní síně a márnice při Starém židovském hřbitově byla zbudována v pseudorománském slohu v letech 1911 – 1912 podle návrhu architekta J. Gerstla.

Více informací