Kontaktní centrum (denně 9:00 – 18:00 hod.) +420 774 031 742, info@praguecitypass.com

Obchodní podmínky

PRAGUE CITY PASS je pražský městský turistický systém provozovaný společností PRAGUE TRAVEL PASS s.r.o., který umožňuje bezplatný vstup bez čekání do nejpopulárnějších a nejnavštěvovanějších památek v Praze. Dále poskytuje řadu dalších výhod a slev. Poté, co si zákazník zakoupí PRAGUE CITY PASS, nemusí na jednotlivých památkách už čekat ani platit, jen jde rovnou ke vchodu. Navíc díky možnosti využití slev ušetří peníze.

PRAGUE CITY PASS existuje ve třech formách:

  • PRAGUE CITY PASS jako papírová karta, kterou si zákazník zakoupil:
    • osobně v síti prodejních míst, nebo
    • on–line na stránkách www.praguecitypass.com nebo partnerských serverech a zákazníkovi byl zaslán poštou na jeho adresu zadanou při on–line objednávce, nebo
    • on–line na stránkách www.praguecitypass.com nebo partnerských serverech a zákazníkovi byl doručen na adresu jeho hotelu zadanou při on–line objednávce.
  • PRAGUE CITY PASS jako výtisk z tiskárny zákazníka při on–line objednávce.
  • PRAGUE CITY PASS v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu nebo jiného mobilního elektronického zařízení při on–line objednávce (bude k dispozici až od 2. čtvrtletí 2013).

PRAGUE CITY PASS vždy obsahuje unikátní číselný a EAN kód (číslo odpovídá čarovému kódu), kterým se bude držitel prokazovat při vstupu do jednotlivých objektů. Na některých místech, například na Pražském hradě, stačí kód přiložit ke čtečce turniketu, jinde kód zkontroluje odpovědná osoba u vstupu buď také čtečkou, nebo tam, kde je z technických nebo provozních důvodů použití čtečky EAN kódů nemožné, si odpovědná osoba kód zapíše. Použití PRAGUE CITY PASS je opravdu snadné a rychlé!

Na štítku s EAN kódem je uveden i typ pasu, tedy ADULT (pro dospělé) nebo JUNIOR (pro mládež od 6 do 16 let). Děti do 6 let věku mají v nabízených památkách vstup zdarma.

Platnost pasu PRAGUE CITY PASS je 30 dnů od data prodeje. Zatímco platnost jiných turistických karet je obvykle jen pár dnů, PRAGUE CITY PASS dává turistovi dostatek času, vše si v klidu prohlédnout. Vstupenky do jednotlivých památek mají různou dobu platnosti od prvního vstupu. Platnost je vyznačena na štítcích, které najdete na PRAGUE TRAVEL PASS. Do každého objektu je možný vstup pouze jednou.

Klient je povinen zjistit si otevírací doby jednotlivých objektů a respektovat oznámení o případném uzavření jednotlivých objektů, uvedené na webových stránkách www.praguecitypass.com a webových stránkách jednotlivých provozovatelů, na které www.praguecitypass.com odkazuje. Provozní doby se mění, a není proto možné je tisknout na pas, nicméně pracovníci informačních center by měli být připraveni, aby dokázali turistu o aktuálních otevíracích dobách informovat.

Partnerský provozovatel jednotlivých památek si vyhrazuje právo omezit přístup do památek, zejména z důvodů, které provozovatel nemůže ovlivnit (například vyšší moc, ale i technické důvody). Návštěvní místa mohou být také krátkodobě uzavřena z důvodu státní návštěvy. V každém případě takové situace nastávají výjimečně.

PRAGUE CITY PASS je nevratný. Po jeho zakoupení tedy není možné provést storno objednávky a vrátit klientovi finanční částku. Nelze také vrátit nevyužité vstupné do jednotlivých objektů. Klient kupuje PRAGUE CITY PASS jako jeden produkt, nikoliv jeho součásti. Při ztrátě nebo poškození nemá klient nárok na nový pas. Pokud se kód ukáže jako nefunkční, zákazník má právo na výměnu pasu. Vadný pas je pak třeba reklamovat u provozovatele, bude vyměněn za jiný.