Obřadní síň

Ceremonial hall - interierBudova bývalé obřadní síně a márnice při Starém židovském hřbitově byla zbudována v pseudorománském slohu v letech 1911-1912 podle návrhu architekta J. Gerstla.

V rámci Židovského muzea se tato Obřadní síň pražského Pohřebního bratrstva - Chevra kadiša (založeného v roce 1564), stala výstavním prostorem.

Stálá expozice Židovské tradice a zvyky – Běh života II je zaměřena na medicínu v ghettu, úmrtí, židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě a na činnost pražského Pohřebního bratrstva.

Mapa


Enlarge map